Vi ger dig en bred kompetens av konsulttjänster inom automation,
industri och elkraft.

Vi planerar och skräddarsyr vår leverans utifrån ert behov.

Arbeta med oss som konsult inom automation och industri mot våra kunder.

Vi erbjuder våra kunder konsulttjänster inom automation och elkraft. Vi planerar och skräddarsyr vår leverans utifrån kundens behov.

Vi hjälper en variation av kunder inom bl.a life science, stål- och processindustrin samt reningsverk.

Vi är alltid öppna för en dialog med dig som vill arbeta med konsultuppdrag med fokus på automation, process samt kraft.

Martin Granetoft

Business Developer /
Sales Manager

Business Developer /
Sales Manager

Vi erbjuder konsulttjänster inom automation och industri som bland annat:

  • Projektledning
  • Systemering
  • Programmering och driftsättning av PLC/SCADA/DCS-lösningar
  • Elkonstruktion
  • OT (Industriell IT)
  • El-säkerhet, besiktningar
  • Dokumentation